Recruitment privacyverklaring Lifetri  

Lifetri vindt het belangrijk dat jouw persoonsgegevens goed worden beschermd. Wij hebben deze privacyverklaring zorgvuldig samengesteld en houden ons aan de wettelijke voorschriften die gelden ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij met persoonsgegevens van sollicitanten omgaan. Alle sollicitanten van wie wij gegevens verwerken, moeten erop kunnen vertrouwen dat wij zorgvuldig met persoonsgegevens omgaan.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Lifetri, bewaart en verwerkt persoonsgegevens van sollicitanten met het oog op recruitmentactiviteiten. Als jij een vacature-alert aanmaakt of solliciteert op een vacature bij ons, stuur je ons persoonsgegevens toe. Het betreft onder meer de volgende (documenten met) persoonsgegevens:

 • naam
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • foto
 • motivatiebrief
 • curriculum vitae (CV)

Wij behandelen deze gegevens vertrouwelijk en gebruiken deze alleen voor recruitmentactiviteiten en het indiensttredingsproces. We stellen bovengenoemde gegevens alleen ter beschikking aan degenen binnen Lifetri die deze gegevens vanwege hun functie nodig hebben. Onbevoegden krijgen geen toegang tot jouw persoonsgegevens.

Voor welke doeleinden verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Lifetri verwerkt deze persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het contacteren en informeren van sollicitanten over voortgang en uitkomst van de sollicitatieprocedure
 • het selecteren en evalueren van sollicitanten
 • het verbeteren en ontwikkelen van ons recruitmentproces en daarmee samenhangende statistische doeleinden

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Na afloop van de sollicitatieprocedure worden jouw gegevens in principe niet langer dan noodzakelijk bewaard. Bij sollicitaties vragen wij toestemming om gegevens maximaal 1 jaar te bewaren. Daarna worden je gegevens uit ons systeem verwijderd. Je kunt je toestemming te allen tijde weer intrekken. We bewaren je gegevens om contact met je op te kunnen nemen voor eventuele toekomstige vacatures.

Informatie en verzoeken

De privacywetgeving is in beweging. Wij kunnen deze privacyverklaring aanpassen om up-to-date te blijven. Wij doen dit bij nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld als er iets verandert in onze bedrijfsactiviteiten. Heb je na het lezen van onze privacyverklaring nog vragen? Je kunt altijd contact opnemen met onze Data Protection Officer via: privacy@lifetri.nl en/of recruitment@lifetri.nl:  

 • voor informatie over de verwerking van jouw persoonsgegevens
 • voor het indienen van een verzoek tot het wijzigen of (eerder) verwijderen van jouw persoonsgegevens
 • om de door jou verleende toestemming tot het langer bewaren van jouw persoonsgegevens in te trekken